Plan for løypekjøring i Folldal

Når det gjelder tidspunkter for løypekjøring er utgangspunktet til Folldal Turlag at Snøfrid med mannskap kjører torsdager og fredager hver uke. De kjører da Nygruvaområdet den ene dagen og Folldal Gruver – Grimsbu den andre dagen. Hittil i sesongen har dette...