Årets «Ti på topp» konvolutt kan du nå få kjøpt på MX Sport Folldal og Grimsbu Turistsenter. Konvolutten inneholder kartutsnitt for alle toppene, turbeskrivelse med forslag til startsted og et kontrollkort, og koster 250 kroner. Ekstra kontrollkort koster 150 kroner. Medlemmer i Folldal Turlag betaler halv pris (vis frem medlemskortet uoppfordret på utsalgsstedet).

Alle årets topper finner dere på kartet Norge-serien 10073 Folldal. Vi anbefaler dere å kjøpe dette, da det dekker et stort område, og er veldig anvendelig. MX Sport har dette kartet.

Folldal Turlag oppfordrer dere til å vise hensyn både når det gjelder parkering,og på selve turen fram og opp mot toppene. Parker slik at dere ikke er til hinder for noen. Benytt så langt det lar seg gjøre tilgjengelige stier og grusveier/traktorveier. Ikke lag unødig skade på mose og lav. Det er fortsatt noe snø igjen, og muligens bløtt mange steder. Hvordan det er å komme opp på de ulike toppene så tidlig som nå kan vi dessverre ikke si noe om.

Vi har fått flere henvendelser i det siste på at noen savner oversikten over tidligere «Ti på topp». Disse vil komme i menyen på hjemmesiden i løpet av noen dager, og kan benyttes som turtips.

Vi håper årets topper vil gi dere mange gode turopplevelser, og ønsker alle en GOD SØNDAG!