Årets «Ti på topp» konvolutt kan du få kjøpt på MX Sport Folldal og Grimsbu Turistsenter. Konvolutten inneholder kartutsnitt for alle toppene, turbeskrivelse med forslag til startsted og et kontrollkort, og koster 250 kroner. Ekstra kontrollkort koster 150 kroner. Medlemmer i Folldal Turlag betaler halv pris (vis frem medlemskortet uoppfordret på utsalgsstedet).

Alle årets topper finner dere på kartet Norge-serien 10073 Folldal. Vi anbefaler dere å kjøpe dette, da det dekker et stort område, og er veldig anvendelig. MX Sport har dette kartet.

På skiltet på Benken har det sneket seg inn en feil. Skiltet står plassert på 1114 moh (på skiltet står det 800 moh). Koordinatet er 0538247/6892829.

Folldal Turlag oppfordrer dere til å vise hensyn både når det gjelder parkering,og på selve turen fram og opp mot toppene. Parker slik at dere ikke er til hinder for noen. Benytt så langt det lar seg gjøre tilgjengelige stier og grusveier/traktorveier. Ikke lag unødig skade på mose og lav. Det er fortsatt noe snø igjen, og muligens bløtt mange steder. Hvordan det er å komme opp på de ulike toppene kan vi dessverre ikke si noe om.

Vi håper årets topper vil gi dere mange gode turopplevelser. Oversikten over tidligere 10 på topp-topper finner dere i menyen.