Medlemskap i Folldal Turlag

Som medlem i turlaget bidrar du til at vi kan fortsette med våre aktiviteter både sommer og vinter.

Medlemsfordeler:

  • MX Sport Folldal: 15 % rabatt på veil. priser ved kjøp av turutstyr og turklær
  • Halv pris ved leie av Nygruvhytta
  • Halv pris ved kjøp av «Ti på topp»-konvolutt
    NB! Medlemskort må med når du handler!

Kontingent (vedtatt av årsmøtet 2012):

  • Enkeltmedlem: kr 250,-
  • Familiemedlemskap: kr 500,-
  • Barn/unge under 17 år: kr 125,-

Løypevenn
Hvis du ønsker å bidra uten å bli medlem er det mulig å bidra som løypevenn (fritt beløp).

Turlagets konto: 1885 17 42820

Vipps: 94750 

NB! Husk å merke betalinger med løypevenn.

På tur opp med Folldal Turlag

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 2018/2019

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arne.lohn@fjellnett.no

Kasserer
Inger Høiberg
Tlf: 90 11 36 87

Inger.hoiberg@gmail.com

 

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Lillian Kristiansen  
Tlf: 988 53 249
lilliank@hotmail.no

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad 
Tlf: 952 10 114 
hokbrus@hotmail.com

 

Nøkkelperson/hjemmeside
Jørgen Jyhne
Tlf: 906 24 818
jorgen@jyhne.com

Nøkkelperson/oppsynsmann Grønhøbua Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Leder hyttekomité Nygruva
Magnhild Brandsnes
Tlf. 900 20 096
magnhild.brandsnes@ folldal.kommune.no