10 PÅ TOPP konvolutter er nå til salgs på Grimsbu Turistsenter og Folldal Sport. Vi anbefaler alle å kjøpe Folldals-kartet (se bildet). Tar du med deg dette kartet når du skal på topp-tur, har du et bra hjelpemiddel hvis du blir usikker på veivalg.

Når det gjelder parkering ved startpunktene ber vi om at dere ser dere rundt og bruker sunn fornuft, slik at dere ikke er til hinder for landbruksaktivitet, adkomst til hytteeiendom osv.

Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv. Den gir oss rettigheter, men også plikter. Vi har rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne allemannsretten slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, dvs. NATURVETT. Vi må ta hensyn til planter, dyr og mennesker.

  NEI! VI KAN IKKE…

Her er de viktigste naturvett-reglene:

 • Legg ikke igjen søppel i naturen
 • Bryt ikke av kvist og greiner på voksende trær
 • Ta ikke fugleegg fra reir
 • Forstyrr ikke fugler som hekker
 • Tenn ikke bål mellom 15. april og 15. september
 • Gå ikke over eller oppholde deg i innmark (åker, hage)

JA! VI KAN…

Selv om vi må ta mange hensyn når vi ferdes i naturen er det også en del rettigheter. Her følger de viktigste:

 • Plukke bær, blomster, sopp
 • Telte i to døgn på ett sted (ikke i innmark)
 • Bade og svømme hvis ikke skilt sier noe annet
 • Vandre og sykle på stier og veier i annen manns utmark
 • Tenne bål i tidsrommet 15. september til 15. april

Det vil bli arrangert fellestur opp på Storhøa, men dato er ikke fastsatt. Vi tenker at det kan bli fint med en kveldstur så nær midtsommer som mulig, og at vi kan nyte solnedgangen. Følg med her på hjemmesiden og på facebook for mer informasjon.

Da gjenstår det bare og ønske alle en fantastisk 10 PÅ TOPP SESONG. God tur!