Tips: hvis du liker å gå på tur, og ønsker forslag til turmål, har Folldal kommune nå 10 FYSAK turmål på ulike steder i bygda. Alle turmålene har postkasser hvor du kan skrive navnet ditt. Turmålene finner du på www.folldal.kommune.no

Gå inn på «Helse, omsorg og NAV», og trykk deretter på «Friskliv og folkehelse». Da finner du turbeskrivelse for alle de ti turmålene. Her finner du også programmet for Rusle Tusle.

FYSAK står for fysisk aktivitet, og har som hovedformål å få flest mulig til å bli fysisk aktive. God tur!