ALLEMANNSRETTEN er en del av vår kulturarv. Den gir oss verdifulle rettigheter, men også viktige og nødvendige plikter. For å ta vare på naturen er det viktig at vi alle viser godt naturvett, blant annet at vi viser respekt for SÅRBARE DYR:

Vær snill med villreinen (skrevet av Ola Alme).

Villreinen brukte store deler av Europa i en lang periode etter siste istid. I dag er det bare Norge som har igjen rester av denne arten i vill tilstand. Derfor har vi et ansvar for å ta vare på dette flotte og spesielle dyret. Villreinen lever i et utrolig karrig miljø. Når den skremmes så bruker den energien den skulle bruke på å overleve og forplante seg.

Når du ferdes til fots, på sykkel, på ski, med hundespann osv. i fjellet er det derfor viktig at du:

Holder hund i bånd!
Er observant og unngår å komme tett på.
Dersom du er uheldig å komme tett på, så beveg deg bort fra dyra til en avstand som ikke stresser de, minimum 400 meter, avhengig av terreng.

Om du ønsker å studere disse flotte dyra, så må du holde deg på lesida, altså slik at vinden blåser fra dyra mot deg. Og minimum 400 m unna. Husk kikkert/kamera.

Vei med trafikk er barriere.
En reinsflokk som skal krysse vei er stresset og forsiktig. Om du oppdager rein på tur mot vei, så stopp bilen i god avstand, helst minimum 500 m og vent til de har passert og fått avstand til veien. Kommer du uforvarende på en slik hop, så kom deg bort fra stedet og la dyra passere i fred.

Oppdager du mennesker som ikke forholder seg til ovennevnte, så gi en vennlig beskjed om disse enkle reglene.

Share This