Tur gjør godt!

Skodda ligger tjukk i Atndalen Vi har kommet i en situasjon ingen av oss har vært i før. Plutselig blir det meste i livene våre satt på vent. Jobb, fritidsaktiviteter og planlagte sosiale sammenkomster må avlyses. Vi blir bedt om å omgås andre minst mulig. Alle...