Stolpejakt i Folldal

Stolpejakt i Folldal varer fra 15.juni til 20.september. For informasjon om Stolpejakt trykk på linken: https://www.folldal.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=513&lang=1&MId1=35

OBS! Endringer med 10 PÅ TOPP

10 på topp – demontering av postoppslag Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har avslått en søknad fra turlaget om å la postoppslagene på Gravhøe og Hornsjøhøe stå ut sesongen. Vi er pålagt å demontere og fjerne disse innen 5. juni. Det vil følgelig ikke være noe...

Allemannsretten

Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv, og gir oss rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, eller...