Ta hensyn til villreinen!

Fra sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO Rondane 14.05.2: Rondane og Dovre nasjonalparker – ta hensyn til VILLREINEN i kalvingsperioden! Når en ferdes på tur i fjellet er det viktig å ta hensyn til villreinen. Dette gjelder til alle tider av...