Gave

I forbindelse med Odd Sveen`s bortgang har Folldal Turlag mottatt en pengegave på i overkant av 15000 kroner. Vi er svært takknemlig for gaven! Vi har ikke bestemt hva pengene skal brukes til. Når vi mottar gaver pleier vi å benytte disse til noe som, på en eller...