Turglede

Folldal Turlag ønsker å stimulere til friluftsliv, fysisk aktivitet og turglede blant folk flest. Vi ønsker at nettopp DU skal finne DIN måte å være ute i naturen på. Det er ikke om å gjøre å gå lengst, flest steder, høyest opp eller å overgå hverandres friluftsliv....

Sponsorer er gull verdt!

Folldal Turlag ønsker å bidra til trim- og turglede blant folk flest 😊. På ulike måter, gjennom hele året, jobber vi for å motivere til nettopp dette 😊. Vi drifter, blant annet, et stort løypenett om vinteren. Dette er et tilbud vi får svært mange gode ord om 😊, og...