Viktig info om Trimpoeng og fysak

På Geitryggen er Fysakkassa og trimpoeng på hver sin høyde, MEN de skal være på samme plass. Kassa blir flyttet i løpet av uka til riktig topp. Siden Trimpoeng er et nytt konsept for oss, kan det være feil enkelte plasser. Takk til dere som har gjort oss oppmerksom på...