Løypekjøring

Folldal Turlag sørger for et 120 km langt og variert løypenett, som sirkler seg gjennom “kriker og kroker”, i skog og på snaufjell, i hele bygda. Mye av løypekjøringen gjøres på dugnad.  Utgangspunktet vårt er at Snøfrid (løypemaskina) med mannskap kjører torsdager og...