Villreinen kalver i mai og juni. Norsk villreinsenter har laget villreinvettreglene, og vi oppfordrer alle til å følge disse! Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Den gir oss verdifulle rettigheter, men også viktige og nødvendige plikter. For å ta vare på naturen er det viktig at vi alle viser godt naturvett, blant annet at vi viser respekt for sårbare dyr.

https://villrein.no finner du informasjon om hvor de ulike villreinområdene er. Knutshø, Rondane, Snøhetta og Sølnkletten er villreinområder i våre populære turområder.

Share This