«Stillhet er ikke fravær av lyd, men fravær av lyd som ikke hører naturlig hjemme i omgivelsene»

Hans Børli

Share This