Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv, og gir oss rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, eller med andre ord NATURVETT. Vi må ta hensyn til planter, dyr og mennesker.

NEI! VI KAN IKKE…  Her er de viktigste naturvett-reglene:

– Legg ikke igjen søppel i naturen.
– Bryt ikke av kvist og greiner på voksende trær.
– Ta ikke fugleegg fra reir.
– Forstyrr ikke fugler som hekker.
– Tenn ikke bål mellom 15. april og 15. september.
– Gå ikke over eller oppholde deg i innmark (åker, hage).

JA! VI KAN…  Selv om vi må ta mange hensyn når vi ferdes i naturen er det også en del rettigheter. Her er de viktigste:

– Plukke bær, blomster, sopp.
– Telte i to døgn på ett sted (ikke i innmark).
– Bade og svømme hvis ikke skilt sier noe annet.
– Vandre og sykle på stier og veier i annen manns utmark.
– Tenne bål i tidsrommet 15. september til 15. april.

Share This