Tiden går fort, og vi har startet arbeidet med neste års TURPROGRAM. Hvert år får vi hjelp av turglade medlemmer/»følgere», som skriver og deler bilder fra en av sine turopplevelser. Vi vet at mange har stor glede av, og kan bli både inspirert og motivert av, å lese om andre sine turer.

Vi ønsker oss et program med variasjon, det vil si tekster både fra ungdommer, familier og andre turglade.

Kan du tenke deg å dele fra en av dine turopplevelser i neste års program? Ta kontakt med oss! Fristen for innlevering av stoff er 5.januar. Ta kontakt med Arne Lohn på epost eller mobil: arne.lohn@fjellnett.no eller mobil 41101326.