Våre hovedsponsorer Coop Prix Folldal og Joker Folldal har sponset oss med kvikklunsj, slik at vi kan ha en liten selvbetjeningskiosk i Nygruvbua og Grønhøbua. Foreløpig er dette et prøvetilbud, selvsagt basert på tillit, og vi tar en evaluering etter hvert. Pris pr plate 25 kroner, som du vippser til 94750. Merk betalingen «kvikklunsj».

   Foto: Eva Lohn

Share This