På grunn av reklamasjon/reparasjon av alt gulvet i 1.etasje er det dessverre ikke mulig å leie Nygruvehytta i sommer/høst.