Velkommen til Folldal Turlag

Velkommen til Folldal Turlag

10 PÅ TOPP

10 PÅ TOPP konvolutter er nå til salgs på Grimsbu Turistsenter og Folldal Sport. Vi anbefaler alle å kjøpe Folldals-kartet (se bildet). Tar du med deg dette kartet når du skal på topp-tur, har du et bra hjelpemiddel hvis du blir usikker på veivalg.

Når det gjelder parkering ved startpunktene ber vi om at dere ser dere rundt og bruker sunn fornuft, slik at dere ikke er til hinder for landbruksaktivitet, adkomst til hytteeiendom osv.

Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv. Den gir oss rettigheter, men også plikter. Vi har rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne allemannsretten slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, dvs. NATURVETT. Vi må ta hensyn til planter, dyr og mennesker.

  NEI! VI KAN IKKE…

Her er de viktigste naturvett-reglene:

 • Legg ikke igjen søppel i naturen
 • Bryt ikke av kvist og greiner på voksende trær
 • Ta ikke fugleegg fra reir
 • Forstyrr ikke fugler som hekker
 • Tenn ikke bål mellom 15. april og 15. september
 • Gå ikke over eller oppholde deg i innmark (åker, hage)

JA! VI KAN…

Selv om vi må ta mange hensyn når vi ferdes i naturen er det også en del rettigheter. Her følger de viktigste:

 • Plukke bær, blomster, sopp
 • Telte i to døgn på ett sted (ikke i innmark)
 • Bade og svømme hvis ikke skilt sier noe annet
 • Vandre og sykle på stier og veier i annen manns utmark
 • Tenne bål i tidsrommet 15. september til 15. april

Det vil bli arrangert fellestur opp på Storhøa, men dato er ikke fastsatt. Vi tenker at det kan bli fint med en kveldstur så nær midtsommer som mulig, og at vi kan nyte solnedgangen. Følg med her på hjemmesiden og på facebook for mer informasjon.

Da gjenstår det bare og ønske alle en fantastisk 10 PÅ TOPP SESONG. God tur!

 Leverandør av fersk, serveringsklar bacalao.

  Nyttig info

Bli medlem i Folldal Turlag!

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 2018/2019

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arne.lohn@fjellnett.no

Kasserer
Inger Høiberg
Tlf: 90 11 36 87

Inger.hoiberg@gmail.com

 

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Lillian Kristiansen  
Tlf: 988 53 249
lilliank@hotmail.no

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad 
Tlf: 952 10 114 
hokbrus@hotmail.com

 

Nøkkelperson/hjemmeside
Jørgen Jyhne
Tlf: 906 24 818
jorgen@jyhne.com

Nøkkelperson/oppsynsmann Grønhøbua Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Leder hyttekomité Nygruva
Magnhild Brandsnes
Tlf. 900 20 096
magnhild.brandsnes@ folldal.kommune.no