STOLPEJAKTEN er avsluttet. Fristen for å sende inn kartbladet med koder til Folldal kommune er 30.september.

FYSAK. De som har gjennomført minst 5 turer merket med R eller alle turene, og som ønsker å være med i trekningen av premier, må levere skjema til servicekontoret i kommunen innen 10.oktober. Adresse: Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Skjema finner du på https://www.folldal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/friskliv-ogfolkehelse/

BARNAS 5 PÅ TOPP har ute skiltene til 10.oktober, og svarkortene må være returnert til leder Henny Oddveig Kveen Brustad innen 1.november. Adresse: Liavegen 304, 2580 Folldal.

TI PÅ TOPP svarkortene må returneres til Svein Willy Danielsen innen 1.november. Adresse: Øvre Verket 49, 2580 Folldal.

Vi minner også om demontering av postoppslag. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre avslo en søknad fra turlaget om å la postoppslagene på Gravhøe og Hornsjøhøe stå ut sesongen, og vi måtte demontere og fjerne disse. Det er derfor ikke postoppslag/skilt på turpostene nummer 251 og 252. Vi vil likefullt kreditere besøk her. Vi foreslår at besøk dokumenteres med et bilde av toppene – gjerne som en «selfie» (regner med at de fleste har med seg en mobiltelefon uansett). Bildene kan enten skrives ut og vedlegges sammen med kontrollkortet, eller de kan sendes som SMS eller e-post til Svein Willy Danielsen (swdaniel@online.no eller 915 99 655).

Vi håper dere har hatt noen uforglemmelige turopplevelser, og tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Share This