Barnas 5 på topp. Toppene i år er Veslhøe i Kakelldalen, Hovda i Kvitdalen, Storhovda i Kakelldalen/Krokhaug, Storskarvola i Reinslia og Lurven v/Nygruva. Svarkort vil legges ut på Folldal Sport, og er delt ut til alle i barnehagen og på skolen. På svarkortet får du forslag til startpunkt. Skiltene står ute fra 10.juni-10.oktober.

10 på topp. Konvolutten med årets topper kan kjøpes på Folldal Sport eller Grimsbu Turistsenter. Du får koordinater og forslag til startpunkt, samt forslag til veivalg. 10 på topp-konvolutten koster 250,- (medlem i Folldal Turlag 125,-). Svarkort må returneres senest 1.november.

Rusle og tusle arrangerer lavterskelturer m/turleder hver onsdag kl. 18.00. Program for årets sesong finner du lenger ned her på hjemmesiden eller på Folldal kommune sine nettsider.

FYSAK. På Folldal kommune sin nettside finner du veibeskrivelse til 10 fine turmål i bygda.

Stolpejakten, varer fra 15.juni til 20.september. Brosjyren kan du laste ned på Folldal kommune sine nettsider eller hente hos Joker Folldal, Tolga Os Sparebank i Folldal, Folldal Sport, Grimsbu Turistsenter, Joker Dalholen, Fjellsyn camping og kommunehuset.

Trykk på denne linken. Her kan du finne informasjon om Rusle og Tusle, FYSAK-turmål og Stolpejakten: https://www.folldal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/friskliv-og-folkehelse/

 

Share This