Vennlighet, naturvett og fjellvett gjør godt for både folk, dyr og natur. Hvis vi tar med oss dette i tankene, kan vi fortsette å nyte gode og unike tur- og friluftsopplevelser i Folldal i generasjoner fremover. Vi har en verdifull skatt å forvalte, og alle har vi et ansvar.

Å hilse på de du møter er en viktig del av å være på tur. Husk at nettopp ditt smil kan bety mye!

Til deg som hilser på tur — Den Norske Turistforening (dnt.no)

Vi må også være vennlige mot naturen som vi er så heldige å få benytte:

  • vis hensyn til sårbare dyr, for eksempel villreinen. Om ikke så lenge skal de kalve. Et stykke ned på hjemmesiden kan du finne mer informasjon om hvordan du skal forholde deg hvis du ser eller møter på villrein.
  • respekter regler om båndtvang. Vi er nå inne i siste del av vinteren, og snøen gjør det vanskelig for hjorteviltet å forflytte seg.
  • følg reglene for bålbrenning, etter 15.april er det som hovedregel forbudt.
  • husk sporløs ferdsel, dvs. at du skal forlate et område i en stand som er hyggelig for andre å komme til. Ta gjerne med andres søppel hvis det dukker opp på din «vei».

Og så er det selvsagt viktig at vi passer på oss selv, kjenner våre egne begrensninger og følger fjellvettreglene:

PUST!

Livet er 

akkurat nå

dette minutt

dette sekund

Share This