10 på topp – demontering av postoppslag

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har avslått en søknad fra turlaget om å la postoppslagene på Gravhøe og Hornsjøhøe stå ut sesongen. Vi er pålagt å demontere og fjerne disse innen 5. juni.

Det vil følgelig ikke være noe postoppslag på turpostene nummer 251 og 252 etter den datoen. Vi vil likefullt kreditere besøk her. Vi foreslår at besøk etter 5. juni dokumenteres med et bilde av toppene – gjerne som en «selfie» (regner med at de fleste har med seg en mobiltelefon uansett). Bildene kan enten skrives ut og vedlegges sammen med kontrollkortet, eller de kan sendes som SMS eller e-post til Svein Willy Danielsen (swdaniel@online.no eller 915 99 655).

10 PÅ TOPP konvoluttene kan kjøpes på Folldal Sport og Grimsbu Turistsenter. En topp mangler fortsatt skilt. Det er Lomsjøvola. På grunn av vårløsning er veien opp til startpunktet stengt, men vi gir beskjed så fort den åpner. Føret er utfordrende enda (det er fortsatt en del snø igjen), så vi lover ikke tørr barmark til toppene. Alle unntatt en topp finnes på kartet «Folldal» 10073 i Norge-serien 1:50 000. Når det gjelder parkering ved startpunktene ber vi om at dere ser dere rundt og bruker sunn fornuft, slik at dere ikke er til hinder for andre (landbruksaktivitet, adkomst til hytteeiendom osv.). Flere topper ligger innenfor bomvei. Vi håper dere får minnerike toppturer – GOD TUR!

Share This