NY BOMLØSNING – Nygruvveien

Fra og med 1. oktober i år går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom. Dette notat inneholder viktig informasjon for deg som bruker veien.

De som har abonnement (Betalte sesong- og årskort for 2022 – Disse gjelder ut 2022) må registrere en bruker på Youpark via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart (før 1. oktober og senest før din første tur).

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Nygruvveien» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet. Dette er selvfølgelig gratis da dere allerede har kjøpt abonnement, men må gjøres for at dere får registrert dere med riktig kjøretøy.

Med den nye løsningen administrerer du selv enkelt bytte av bil. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 14.dag.

Abonnementene (sesong- og årskort) gjelder for inntil 1 kjøretøy. Dersom det er aktuelt med flere kjøretøy på samme bruker, må kjøpsprosessen gjentas for hvert nytt kjøretøy. Det vises i den forbindelse til godkjent prisoversikt som gjelder for Nygruvveien.

Grunneiere med veirett, her kalt andelseiere, melder inn de kjøretøy som ønskes registrert til veistyret på mail til rotterstad@gmail.com Det sendes egen informasjon til denne gruppen om dette. Disse betaler ingenting.

Elgjaktlag blir registrert på samme måte som andelseiere. Oversikt over kjøretøy sendes samlet fra jaktleder (for de to jaktlagene som har avtale) til: rotterstad

Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 timer etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no , eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret.

VIKTIG!

Om man ikke har gyldig abonnement og passerer på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr om man ikke betaler innen 48 timer. Det skiltes tydelig om dette. For de som kjøper abonnement er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

Vedlagt er en link til video hvor vi viser hvordan dere opprettet bruker og abonnementet.

https://youtu.be/VnVwTyZJ5Qw (kan være lurt å prøve flere nettlesere om det ikke fungerer).

Er det noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker at overgangen til nytt system skal gå så lett som mulig for alle. Rune Otterstad, leder i veilaget, treffes på tlf. 48891037/ mail: rotterstad.

For de som lurer på hva som registreres av kamera er det bare registreringsnummer. I henhold til GDPR-regler er dette ikke opplysninger som blir lagret. Veilaget har ikke tilgang til kamera/bilder. Dette administeres fra leverandøren.

For Veilaget, Rune Otterstad

Share This