ALLEMANNSRETTEN gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr! Folldal Turlag oppfordrer deg til å bruke sunn fornuft.

Til alle grunneiere i Folldal – hvis du noen gang opplever ulempe på din grunn som følge av turlagets aktiviteter ber vi deg om å ta kontakt med leder Arne Lohn snarest, slik at vi kan finne en løsning. Mobil Arne: 41 10 13 26.

Dyrelivet i fjellbygda – i denne perioden er ro det viktigste vi som ferdes i fjellet kan bidra med. Villreinen, simle og kalv, må få ro til knytte det livsviktige båndet, og simlene må få ro til å beite og samle krefter etter den harde vinteren.Tore Larsson i Dovre fjellstyre sier noe om hvorfor dette er så viktig, og gir tips til hva vi bør tenke på hvis vi skal til fjells. Du kan lese det her: https://rondane-dovre.no/2021/05/mai-og-nye-liv-i-villreinfjella/

Sporløs ferdsel – ikke la det ligge igjen spor etter deg, men forlat naturen ren og pen. Ta med deg søpla de hjem og unngå å tråkke nye stier der det allerede finnes eksisterende.

Parkering – ikke parker slik at du kan bli til hinder for andre, for eksempel landbruksaktivitet.

Bildet ble tatt på Raudkletten i Grimsbu.

Share This