Medlemskap i Folldal Turlag

Som medlem i turlaget bidrar du til at vi kan fortsette med våre aktiviteter både sommer og vinter. Ønsker du å bli medlem? Send epost til arne.lohn@fjellnett.no. I eposten skriver du hvilket medlemskap du ønsker, navn, adresse og mobilnummer. Du kan også ringe Arne på mobil 411 01 326.

Medlemsfordeler:

  • Folldal Sport:15 % rabatt på veil. priser ved kjøp av turutstyr og turklær
  • 25% rabatt på 3-retters middag Nedre Dørålseter
  • Halv pris ved leie av Nygruvhytta

Kontingent (nye satser blir årsmøtesak mars 2019)

  • Enkeltmedlem: kr 350,-
  • Familiemedlemskap: kr 600,-
  • Barn/unge under 17 år: kr 175,-

Løypevenn
Hvis du ønsker å gi et bidrag til vårt løypenett/skispor uten å bli medlem, er det mulig å bidra som løypevenn (fritt beløp). Turlagets konto: 1885 17 42820 Vipps: 94750 NB! Husk å merke betalinger med «løypevenn».

På tur opp med Folldal Turlag

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 2020/2021

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arnelohn@gmail.com 

Styremedlem
Svein Willy Danielsen
915 99 655
swdaniel@online.no

 

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Lillian Kristiansen  
Tlf: 988 53 249
lilliank@hotmail.no

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad 
Tlf: 952 10 114 
hokbrus@hotmail.com

 

Oppsynsmann Grønhøbua
Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Leder hyttekomité Nygruva

Share This