Ti på topp er nå historie

Etter 26 sesonger er tiden inne for å tenke nytt, og TI PÅ TOPP lagres i minneboka.  Oversikt over benyttede topper:

 

1995

 • Råtåsjøhøa
 • Pigghetta
 • Talpiggen
 • Storperhøa
 • Smørbollen
 • Kamferhaugen
 • Kakellkletten
 • Knutshovda
 • Veslekringla
 • Bakkekampen

55 stk deltatt

1996

 • Høg-Gia
 • Bjørnskardskampen
 • Fjøla
 • Høgkletten
 • Kollutholen
 • Håneskletten
 • Lille Elgevasshøi
 • Vardhøi
 • Hardbakken
 • Storhovda

64 stk deltatt

1997

 • Kyrkjekletten

 • Einunnfjellet

 • Kvitsteinshøa

 • Setalberget

 • Knartan

 • Kolla

 • Bruvollskrabben

 • Streitkampen

 • Musvolkampen

 • Straumbukampen

69 stk deltatt

1998

 • Sleukampen

 • Storkringla

 • Vismannskletten

 • Raudkletten

 • Hoggstabben

 • Brennknatten

 • Stugulikampen

 • Fundberget

 • Medsæterhøi

 • Vesleskardhøi

62 stk deltatt

1999

 • Kvasskampen

 • Store Elgevasshøi

 • Tverrgjeltet

 • Gåshovda

 • Gravhøa

 • Geitryggen

 • Ryberget

 • Storknausen

 • Ryhaugkollen

 • Triklokkhøa

67 stk deltatt

2000

 • Neverbukollen
 • Sandomhøi
 • Liakollen
 • Einståkkåkletten
 • Bjønnkletten
 • Marsjøtangen
 • Finnshøa
 • Storhøa
 • Hjerkinnhøi
 • Storhovda

72 stk deltatt

2001

 • Stygghøi

 • Eriksrudhøi

 • Tangberget

 • Kattuglehøi

 • Storskardvola

 • Mehøi

 • Slettfjellkampen

 • Klementskollen

 • Medhøa

 • Digerkampen

50 stk deltatt

2002

 • Mjovassdalskletten

 • Perskampen

 • Veslekollhøi

 • Veslhjerkinnhøi

 • Armodshøa

 • Veslkolla

 • Einstakahøi

 • Tostenkollen

 • Gråvola

 • Fatfjellet

68 stk deltatt

2003

 • Tverrgjelet
 • Tverrbekkhøa
 • Svartberget
 • Gråhøi (Storhøa)
 • Sletthøa
 • Nonshøi
 • Langhøa
 • Marsjøfjellet
 • Låggia
 • Snøfonnhøi

68 stk deltatt

2004

 • Tostenkollen

 • Høgegga

 • Sandtjønnhøa

 • Elgsjøtangen

 • Lokkarhøi (1.244)

 • Bjørnhøa

 • Skardhøa

 • Storhøi

 • Veslkollen

 • Bukletten

71 stk deltatt

2005

 • Storkollen
 • Døllihøa
 • Gråkollen
 • Skagsnebb
 • Grønringen
 • Gråhøi (Lonadalen)
 • Indre Kampen
 • Steinhøa
 • Gravhøtangen
 • Breisjøkinna

70 stk deltatt

2006

 • Sandtjørnkollen

 • Heimstjørnshøa

 • Fundhøa

 • Lokkarhøa (1.312)

 • Hjerskavlen

 • Søre Oksli

 • Blåkampen

 • Skarvedalsvola

 • Tverrlihøa

 • Salen

56 stk deltatt

2007

 • Kamferhaugen

 • Knuthovda

 • Kollutholen

 • Streitkampen

 • Veslelgsjøtangen

 • Jegerhøa

 • Halvfarhøa

 • Saga

 • Steinhøa

 • Gruvkletten

65 stk deltatt

2008

 • Håneskletten
 • Vardhøa
 • Storkringla
 • Lille Elgvasshøa
 • Søndre Knutshø
 • Lonahovda
 • Storkneppet
 • Lågegga
 • Bjørntangen (1.335)
 • Ruphuskampen

61 stk deltatt

2009

 • Råtåsjøhøa
 • Talpiggen
 • Smørbollen
 • Bakkekampen
 • Langfjellet
 • Streite
 • Høg-Gia
 • Gravskardhøa
 • Nordre Hammeren
 • Veslkollen

55 stk deltatt

2010

 • Varden

 • Kvitvola

 • Fjøla

 • Bjørnskardkampen

 • Musvolkampen

 • Neskampen

 • Veslhøi

 • Grønhøa

 • Steinbuhøi

 • Rødalshøa

61 stk deltatt

2011

 • Veslekringla
 • Gynaren
 • Kyrkjekletten
 • Stugulihøa
 • Sæterberget
 • Knartan
 • Vesle Elgsjøtangen
 • Nordre Knutshø
 • Grønhøa (1.433)
 • Veslesvulten

46 stk deltatt

2012

 • Kakellkletten
 • Håvardskollen
 • Kalven
 • Sæterhøa
 • Bruvollskrabben
 • Steinhøa N
 • Steinhøa
 • Gravhøa
 • Storhøa
 • Elgsjøtangen

52 stk deltatt

2013

 • Pikuthøa

 • Gråsteinhøa

 • Digerkampen

 • Brennknatten

 • Jehansskaret

 • Kyrkja

 • Kjemsjøfjellet

 • Storskardvola

 • Grønbakkhøa

 • Store Elgvasshøa

43 stk deltatt

2014

 • Fundberget

 • Storkringla

 • Neverbukollen

 • Låggia

 • Mehøa

 • Høgkletten

 • Streitkampen

 • Mjovassdalskletten

 • Veslhjerkinnhøe

 • Skjellåkinna

56 stk deltatt

2015

 • Heimtjønnshøa
 • Langhøa
 • Kvasskampen
 • Storskardkollen
 • Tangberget
 • Storhøa
 • Hardbakken
 • Skardhøa
 • Fallfosshøa
 • Vardhøa

72 stk deltatt

2016

 • Ryberget

 • Liakollen

 • Gråvola

 • Storperhøa

 • Kolla

 • Brennknatten

 • Pikhetta

 • Sleukampen

 • Rundhøa

 • Gråhøe

73 stk deltatt

2017

 • Ørnhovda
 • Geitryggen
 • Perskampen
 • Hjerkinnshøe
 • Kvitsteinhøa
 • Grønringen
 • Mesæterhøa
 • Finnshøa
 • Bukletten
 • Midtre Knutshø

73 stk deltatt

2018

 • Benken
 • Kollutholen
 • Raudkletten
 • Vissmannkletten
 • Nonshø
 • Armodshø
 • Neverbuhøa
 • Steinhøa
 • Einståkåhøa
 • Nordre Oksle

70 stk deltatt

 

2019

 • Grønhøa
 • Straumbukampen
 • Storkampen
 • Bjønnhøa
 • Triklokkhøa
 • Indre Lokkarhø
 • Vesle Skardhøe
 • Fatfjellet
 • Tostenkollen
 • Storhøa

55 stk deltatt

2020

 • Lomsjøvola
 • Gåshovda
 • Gråhøe
 • Knatten
 • Storhøa
 • Veslsølnkletten
 • Gravhøe
 • Høgegga
 • Hornsjøhøe
 • Skjerallen

44 deltatt

Bli medlem i Folldal Turlag!

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arnelohn@gmail.com 

Styremedlem/turplanlegger
Roar Strømhaug
909 36 187 
Roar314@gmail.com

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Jan Korsvold
Tlf: 415 34 469                          jankorsv@gmail.com

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad
Tlf: 952 10 114
hokbrus@hotmail.com

 

Kontaktperson Grønhøbua
Per Øvrum
Tlf: 934 18 145
perovrum@hotmail.com

Ansvarlig for Nygruvhytta
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326

Kontaktperson Nygruvbua
Eva Lohn
Tlf: 410 45 931

 

Share This