Nygruva og Nygruvhytta

Nygruvhytta har opp gjennom årene vært ett populært utfartsmål vinterstid, og aktiviteten lå naturlig opp mot turlagets oppgaver. Derfor overtok vi hytta høsten 1997 fra Folldal Småbedrifters bedriftslag som ble etablert etter at Folldal Verk ble lagt ned våren 1993.

Av vilkårene i skjøtet kan nevnes : Folldal Turlag forplikter seg til å holde Nygruvhytta åpen for allmenheten i minst like stor grad som tidligere, og laget har dessuten gitt løfte om å arbeide for utvidet bruk, bl.a for humanitære organisasjoner. Nygruvhytta, eller «Villaen» som den kalles blant gamle gruvearbeidere, var opprinnelig en stigerbolig fra den tida det var gruvedrift i området. Mange dugnadstimer har blitt lagt ned, både ute og inne etter at vi tok over hytta.
Folldal Turlag er veldig glad for å ha dette flotte stedet som vi kan dele med skiløpere og turgåere.
Hytta holdes åpen i helgene fra vinterferien og til over påske, med utvidede åpningstider vinter- og påskeferie. Da kan vi bl.a friste med vafler, kaffe og solbærtoddy!

 

Nygruvbua

Turlaget har ei trivelig bu ved siden av hovedhytta. Her kan du når som helst gå inn å varme deg og nyte medbrakt matpakke. Skituren fra parkeringsplassen på Hovda eller Sveen passer perfekt for barnefamilier. Vi vil arbeide for at Nygruva skal bli et attraktivt samlingssted og utgangspunkt for flotte turer.

Adkomstmuligheter

Sommer: Det er bilvei inn til hytta. Kjør riksvegen mot Hjerkinn ca 2 km nordover fra sentrum. Ta til venstre ved skilt til Hovdegrenda. Sjølbetjent bomvei fra Randen søndre, fin grusvei. Alternativt kan man parkere ved Sveen og følge merket løypetrase`inn til hytta (3 km).

Vinter: Lettest adkomst fra Sveen, oppkjørte løyper (hhv 3 og 3,5 km) inn til Nygruvhytta eller parkering Hovda.
Alternativt løype fra Fallet via Streitligardene til Nygruvhytta ( 6 km ) eller fra Brobakk evt. Randen søndre, via sommerbilveien inn til hytta ( 8 km ) .

 

Les historien til Nygruva …

 

Bli medlem i Folldal Turlag!

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arnelohn@gmail.com 

Styremedlem
Svein Willy Danielsen
915 99 655
swdaniel@online.no

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Jan Korsvold
Tlf: 415 34 469                          jankorsv@gmail.com

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad
Tlf: 952 10 114
hokbrus@hotmail.com

 

Oppsynsmann Grønhøbua
Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Ansvarlig for Nygruvhytta
Arne Lohn                                                         Tlf: 411 01 326

 

Share This