I tiden fremover oppfordrer vi deg til å ta ekstra hensyn til villreinen, da det er kalvingstid. På Norsk villreinsenter sine nettsider finner du god informasjon om hva du bør gjøre: https://villrein.no/turplanlegger/

Share This