Velkommen til Folldal Turlag

Velkommen til Folldal Turlag

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss unike rettigheter ❤, og viktige plikter! En av pliktene er at vi må ta godt vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss. Denne plikten kalles sporløs ferdsel. Rydd etter deg når du har rastet, ta med deg søpla di hjem og unngå å tråkke nye stier der det allerede finnes eksisterende.

Vis hensyn ovenfor dyr, andre friluftsutøvere, og grunneierne.

FOLLDAL TURLAG BER OM AT ALLE SOM DELTAR I VÅRE AKTIVITETER FERDES SPORLØST, HENSYNSFULLT OG PARKERER SLIK AT MAN IKKE ER TIL HINDER FOR ANDRE (for eksempel landbruksaktivitet).

Til grunneierne i Folldal:

Hvis du noen gang opplever ulempe på din grunn som følge av turlagets aktiviteter ber vi deg om å ta kontakt med leder Arne Lohn snarest, slik at vi kan finne en løsning.
Mobil Arne: 41 10 13 26.

Sølvgrå vår av Finn sandum

Det rislar i isvåte graset

Det sullar så godt i ein bekk

Svartflugu vaknar i glaset

Elv-isen morknar og sprekk.

 

Frå flekkberre høge høer

Kjem sigande vårvåt eim

Snøbrotne bjørkkvister bløer

Der gråtrosten byggjer sin heim.

 

Ved brunsvidde solveggen kviler

Ein gamal med sølvgrått hår

Myser mot grønskande lier

Og smiler mot enda ein vår.

 

Rusle og tusle

Jippi! Nok en gang har Folldal Turlag mottatt midler fra DNT sitt prosjekt «AKTIV I 100». Pengene skal gå til utgifter i forbindelse med «Rusle og tusle» 2021.Leverandør av fersk, serveringsklar bacalao.

  Nyttig info

Bli medlem i Folldal Turlag!

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 2020/2021

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arne.lohn@fjellnett.no

Styremedlem
Svein Willy Danielsen
915 99 655
swdaniel@online.no

 

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Lillian Kristiansen  
Tlf: 988 53 249
lilliank@hotmail.no

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad 
Tlf: 952 10 114 
hokbrus@hotmail.com

 

Oppsynsmann Grønhøbua
Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Leder hyttekomité Nygruva

Share This