Velkommen til Folldal Turlag

Velkommen til Folldal Turlag

Allemannsretten

Allemannsretten er en viktig del av vår kulturarv, og gir oss rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, eller med andre ord NATURVETT. Vi må ta hensyn til planter, dyr og mennesker.

NEI! VI KAN IKKE…  Her er de viktigste naturvett-reglene:

– Legg ikke igjen søppel i naturen.
– Bryt ikke av kvist og greiner på voksende trær.
– Ta ikke fugleegg fra reir.
– Forstyrr ikke fugler som hekker.
– Tenn ikke bål mellom 15. april og 15. september.
– Gå ikke over eller oppholde deg i innmark (åker, hage).

JA! VI KAN…  Selv om vi må ta mange hensyn når vi ferdes i naturen er det også en del rettigheter. Her er de viktigste:

– Plukke bær, blomster, sopp.
– Telte i to døgn på ett sted (ikke i innmark).
– Bade og svømme hvis ikke skilt sier noe annet.
– Vandre og sykle på stier og veier i annen manns utmark.
– Tenne bål i tidsrommet 15. september til 15. april.Leverandør av fersk, serveringsklar bacalao.

  Nyttig info

Bli medlem i Folldal Turlag!

Kontakt

Styret i Folldal Turlag 2020/2021

Leder
Arne Lohn
Tlf: 411 01 326
arne.lohn@fjellnett.no

Styremedlem
Svein Willy Danielsen
915 99 655
swdaniel@online.no

 

Styremedlem/hjemmesideansvarlig
Elin Blæsterdalen
Tlf: 995 30 583
elinblaster@gmail.com

Styremedlem/løypeansvarlig
Lillian Kristiansen  
Tlf: 988 53 249
lilliank@hotmail.no

Styremedlem/leder Barnas Turlag
Henny Oddveig Kveen Brustad 
Tlf: 952 10 114 
hokbrus@hotmail.com

 

Oppsynsmann Grønhøbua
Per Bjarne Kristoffersen
Tlf: 951 35 651
pek2@online.no

Leder hyttekomité Nygruva
Magnhild Brandsnes
Tlf. 900 20 096
magnhild.brandsnes@ folldal.kommune.no

Share This